RODOSzanowni Klienci
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług. Regulamin ten określa zasady korzystania z oferty Salonu Kosmetycznego „Dermica”.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

W związku z wejściem w życie unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej (UE), wskazujemy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Jako administrator odpowiadamy za ich wykorzystywanie w sposób zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Salon Kosmetyczny "Dermica" znajdujący się w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Beskidzkiej 11a, właściciel Weronika Wrana.

 

Kontakt i informacje

e-mail: salon.dermica@wp.pl

tel: 660 295 500, 796 549 920

 

 

Na podst. art. 6 ust. 1, pkt b, d i f, art. 7 i art. 13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EU-ROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jako Administrator Państwa Danych osobowych, informujemy iż przetwarzanie danych osobowych przez Salon Kosmetyczny „Dermica”, ul. Beskidzka 11a Jastrzębie-Zdrój, e-mail salon.dermica@wp.pl, jest niezbędne do wykonywania umowy zawartej z salonem o wykonanie usługi, której stroną jest nasz Klient (osoba, której dane dotyczą) lub do pod-jęcia działań na żądanie Klienta (osoby, której dane dotyczą) przed zawarciem umowy o wykonanie usługi w salonie np. zapisanie na usługę, zmiana terminu wizyty, kontakt z klientem, odwołanie wizyty, wykonanie zabiegu itd.

 

Dane osobowe są zabierane i przetwarzane przez Salon Kosmetyczny „Dermica” w celach związanych z działalnością salonu, w tym:


• zapisania Klienta na usługę, a gdy zajdzie taka konieczność odwołania zapisanego na wizytę Klienta, zmiany terminu i godziny zapisu na wizytę, potwierdzenia wizyty lub kontaktu w Klientem w celach związanych z działalnością salonu,


• wykonania samej usługi w salonie,


• kontaktowania się z Klientem w związku z planowanymi do wykonania lub już wykonanymi usługami,


• marketingu własnego salonu np. przesyłania informacji o promocjach i nowościach w zakresie usług wykonywanych w salonie oraz informacji związanych z działalnością salonu – drogą mailową (w tym w postaci newsletterów) lub sms’ami, w tym za pośrednictwem końcowych urządzeń mobilnych oraz podmiotu przetwarzającego dane Versum.


Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie profiluje, o czym jest mowa w art. 22 RODO.


Jednocześnie, jako Administrator Danych, informujemy iż kryterium ustalenia okresu przez jaki będą przechowywane i przetwarzane dane osobowe naszych Klientów jest indywidualna ocena Administratora Danych w kwestii czasu (terminu) kiedy ostatnio klient zawarł umowę o wykonanie usługi w salonie. Jeśli umowa o wykonanie kolejnej usługi w salonie nie została zawarta w ciągu 5 lat od ostatniej wykonanej w salonie usługi, dane osobowe mogą być usunięte przez Administratora.


Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo do dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia tych danych. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nad-zorczego.


Ponadto informujemy, iż podanie danych osobowych na podst. art. 6 ust. 1 pkt b i d i f (imię, nazwisko, telefon, e-mail), a w przypadku usług wymagających wypełnienia w salonie karty klienta i posiadających przeciwwskazania do ich wykonania – również informacji dot. zdrowia – na podst. art. 9, ust.2 pkt a, f i h, są warunkiem zawarcia umowy o wykonanie usługi w salonie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług salonu.